Kvalitetsleder med fagområdene HMS og HR

Jobs at CodFarmers : Kvalitetsleder med fagområdene HMS og HR in Norway - AquacultureTalent

CodFarmers AS er et selskap etablert i Norge hvor det Danske konsernet Sirena Group er største eier, Sirena er en ledende markedsaktør med fabrikker og kontorer i UK, Nederland, Danmark, USA, Kina, Canada, Russland og Tyskland.

CodFarmers AS er et selskap etablert i Norge hvor det Danske konsernet Sirena Group er største eier, Sirena er en ledende markedsaktør med fabrikker og kontorer i UK, Nederland, Danmark, USA, Kina, Canada, Russland og Tyskland. Basert på store fremskritt i genetikken i kombinasjon med ett godt marked er selskapet i ferd med å gjøre en industriell satsning på oppdrett av Torsk. Selskapets visjon er å bli en ledende aktør for oppdrett av torsk der vi tar del i hele verdikjeden frem til tallerken,  målsetning er å oppnå en produksjonskapasitet på 30 000 Tonn i 2024.

Vi søker nå etter Kvalitetsleder med fagområdene HMS og HR til CodFarmers AS.

Kvalitetsleder med fagområdene HMS og HR blir ansvarlig for selskapets kvalitets- og HMS- arbeid. Stillingen har i tillegg ansvar for selskapets overordnede HR policy, samt løpende personaladministrative oppgaver.

Main requirements

Arbeidsoppgaver

 • Lederstøtte innen fagområdene HMS og HR
 • Aktivt bidra i utviklingen av selskapets organisasjonsutvikling
 • I samarbeid med selskapets øverste ledelse ivareta arbeidsgiverrollen overfor de ansatte
 • Planlegge og følge opp kompetanseutviklingstiltak
 • Planlegge og bistå i gjennomføringen av ansettelsesprosesser
 • Videreutvikle systematikk og kvalitet i det systematiske HMS-arbeidet i selskapet
 • Planlegge og bistå i utførelsen av forebyggende tiltak mot skader, sykefravær og arbeidsmiljø
 • Delta og lede utviklingen av rutiner og prosesser
 • Administrative oppgaver innen HR- og HMS-området

Nice to have

Kvalifikasjoner

 • Høyskoleutdanning med relevant fagkrets
 • 3-5 års erfaring med HR-/HMS-arbeid
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk.

We offer

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser, pensjon- og forsikringsordninger
 • Stilling medfører en del reisevirksomhet
 • Fast kontoradresse og mulighet for hjemmekontor