HAVBRUK- AKVAKULTUR- REVISOR

Jobs at SAI GLOBAL : HAVBRUK- AKVAKULTUR- REVISOR in Trondheim, Norway - AquacultureTalent

AquacultureTalent har for kunde i oppdrag å rekruttere en fulltids Havbruks revisor til sitt “Kvalitets sikrings-Revisor-Team”.

AquacultureTalent har for kunde i oppdrag å rekruttere en fulltids Havbruks revisor til sitt “Kvalitets sikrings-Revisor-Team”.

Som havbruks revisor skal du planlegge og gjennomføre faglig revisjoner som tilfredsstiller kundenes krav.
Du vil være ansvarlig for å vurdere/revidere oppimot ulike akvakultur standarder (ASC), Global GAP (GGAP) GlobalG.A.P. internasjonal standard for matvaresikkerhet i bl. annet Havbruk og GAA Best Aquaculture Practice.
Søkere til denne spennende stillingen må enten være en erfaren akvakultur – Havbruk- revisor eller, ønske om å gå inn i en slik rolle.

 • Kandidaten må ha minst 3 års erfaring innen akvakultur relatert rolle med teknisk fokus.
 • Erfarne revisorer uten spesifikk Havbruk revideringserfaring oppfordres også til å søke da nisje opplæring vil bli gitt.
 • Stillingens natur innebærer stort behov for utmerkede kundeservice og kommunikasjonsferdigheter. 
 • Du vil være ansvarlig for å representere vår kunde i Norge.
 • I tillegg vil stillingen innebære endel reisevirksomhet.

En oversikt over hovedoppgavene er:

 • Utføre vurderinger av klients oppdrettsanlegg i samsvar med avtalte standarder og utarbeide revisjonsrapporter innen riktig tidsramme
 • Svare på klientkorreksjonsrapporter, og foreta klientoppfølging om nødvendig.
 • Utføre tekniske vurderinger av gjeldende akvakulturstandarder (innenfor godkjente kompetanseområder)
 • Støtte til virksomhetsinitiativer, inkludert standard gjennomgang, benchmarking, aktiviteter og kunde pleie når det er nødvendig.
 • Utføre eventuelle andre oppgaver som passer til dine ferdigheter og erfaring som selskapet ber deg om å påta deg.

Main requirements

Erfaring og profesjonelle kvalifikasjoner:
Utdanning:

 • Videregående diplom eller tilsvarende må ha blitt oppnådd i et fag relatert til omfanget av sertifisering (Havbruk-oppdrett)
 • Kan kompenseres ved eksepsjonell praktisk erfaring

Arbeidserfaring:
Minst 2 års erfaring relevant for hvilken type jobb som skal revideres (Havbruk-Oppdrett). Vær oppmerksom på at vår preferanse er minst 3 års erfaring med lakseoppdrett eller lignende innen akvakultur.

Revisjonsprinsipper og teknikker:
Kandidaten skal kunne anvende revisjonsprinsipper, prosedyrer og teknikker knyttet til styringssystemer og ha en detaljert kunnskap om overholdelse av problemer som ofte oppleves med akvakultur og tilhørende prosessoperasjoner.

Revisjonstrening:
Revisor bedømmingskurs basert på ISO 19011
Våre integrerte «risk management» løsninger er en kombinasjon av teknologi plattformer i verdensklasse, læringsverktøy og rådgivning som opererer gjennom hele livssyklusen, slik at bedrifter kan fokusere på muligheter som fremkommer av usikkerhet. Sammen gir disse verktøyene og service tjenestene knyttet til innholdet kundene mulighet til å utvikle en helhetlig, integrert risikovurdering.

“SAI GLOBAL” har mer enn 2000 personer ansatt i 29 land og er lokalisert 51 steder i Europa, Midtøsten, Afrika, Amerika, Asia og Stillehavet.

Nice to have

We offer