kvinne jobber med hvabruk
Norsk

Havbruk i vekst: Hvordan nå de rette kandidatene?

I november 2018 presenterte SINTEF en analyse om de marine næringenes muligheter i Nord-Norge. De fastslår i rapporten at antall ansatte i fiskeri- og havbruksnæringen kan øke voldsomt, og verdien vil skyte i været. Det er spesielt i havbruksnæringen veksten vil komme, står det i rapporten.

Norsk havbruk er Norges nest største næring. Den har hatt stor vekst og nådde rekordnivåer i eksportverdi i 2018. Som følge av dette er viljen til investering og utprøving av ny teknologi og nye produksjonsmetoder høy. Denne viljen har blitt et viktig trekk for bransjen.

Havbruksnæringen i Norge har hatt en eventyrlig vekst de siste årene. Med stor vekst kommer det også et større behov for nye kvalifiserte ansatte. Disse som skal være med på å utvikle teknologi som skal sørge for at veksten fortsetter videre inn i fremtiden.

Den enorme veksten vi har hatt innen havbruk de senere årene og den fremtidige veksten. Vil skape utfordringer for selskaper som ønsker å rekruttere.

Det er allerede vanskelig å finne den riktige kompetansen og vanskeligere vil det bli. Selskaper som ønsker å rekruttere bør derfor tenke nytt. Ha øynene åpne for nye kanaler for å finne den riktige kompetansen.

Så til det store tusenkronersspørsmålet: Hvordan finne de riktige kandidatene i en bransje i så sterk vekst som havbruk?

Havbruk skiller seg fra andre bransjer

Den sterke veksten i havbruk ser ut til å fortsette. Bransjen står derfor fremfor mange nye utfordringer og retninger. De nye områdene som vokser raskest er: landbasert oppdrett, resirkuleringsanlegg (RAS) og havmerder. Denne veksten er med på å øke kravene til ny kompetanse, som igjen fører til at konkurransen blir tøffere.

Havbruk er en meget kompleks bransje og kompleksiteten krever større forståelse og mer spesialisering. Enn andre bransjer når det gjelder rekruttering. Det fører igjen til at det er færre gode “ledige” kandidater. En følge av disse faktorer er at det er utfordrende å rekruttere innen havbruk, og det krever mer av deg som skal rekruttere.

Kravspesifikasjon – Hvem leter dere etter?

For å kunne finne din drømmekandidat innen havbruk er det viktig å vite hvem denne personen kan være. Det første du bør foreta deg er å bestemme kravspesifikasjonene til kandidaten. Først da kan du faktisk nå dem.

I dette eksempelet skal vi se på ledere innen havbruk, og det er to hovedgrupper å velge mellom:

  • Norske ledere med erfaring innen havbruk
  • Ledere fra havbruk med erfaring fra utlandet
Mal for kravspesifikasjon

Det er flere måter å finne de riktige kravspesifikasjonene til den stillingen du ønsker å utlyse. Kreativitet er ofte viktig i en slik prosess, men det krever også forståelse av de behovene ditt selskap har på kort og lang sikt. Uten en grundig forståelse av deres behov er det vanskelig å finne den riktige personen. Prøv å beskrive hva din bedrift trenger i dag, og hva dere trenger de neste 3-5 årene. På den måten blir det enklere å finne de riktige kravspesifikasjonene.

Stillingsbeskrivelser

Det er viktig at dere bruker god tid på å definere hvilke personer, kompetanse og erfaring dere ønsker. Uten en god stillingsutlysning vil det være vanskelig å nå drømmekandidatene. En annen ulempe med å skrive vage stillingsbeskrivelser er at det blir flere søkere som ikke er relevante til stillingen. Det fører til at vi må bruke unødvendig tid på å gå gjennom CV’er og søknader vi lett kunne unngått.

I en stillingsutlysning er det viktig at dere dekker alle de kompetanseområder som er viktige for stillingen som lyses ut. Slik blir det enklere for både dere og for søkeren. Slik at begge parter kan gjøre en grundig vurdering.

En god stillingsbeskrivelse vil hjelpe deg med å nå de riktige kandidatene. Det vil også være nyttig i den forstand at du vil:

  • Skape mer motiverende stillingsbeskrivelser
  • Få bedre frem fordeler ved jobben
  • Engasjere flere passive søkere

Velg riktig rekrutterings-kanal

I hvilke kanaler er det ledere innen havbruk befinner seg? For å kunne nå de riktige personene er det også viktig å avdekke hvor de befinner seg, hvilke tidsskrifter de leser og hvilke sosiale medier de bruker.

Det første vi må gjøre er å definere hvem det er vi ønsker å nå. Uten en klar forståelse av hvem vi ønsker å nå er det vanskelig å finne de rette kanalene. Deretter kan vi begynne å se på hvilke sosiale medier de befinner seg på.

Innenfor sosiale medier er det nesten utelukkende LinkedIn som er den riktige kanalen når det dreier seg om ledende stillinger. Det er også det sosiale mediet som folk flest forbinder med nettverk, jobb, informasjon og nye jobbmuligheter. Prøv derfor å finne LinkedIn-grupper innen havbruk eller akvakultur. Hvor du har muligheten til å komme i kontakt med de riktige kandidatene i et miljø de er komfortable og eier kommunikasjonen.

Det er flere tidsskrifter innen havbruk og akvakultur som er viktig for alle som er interessert i bransjen. Tidsskrifter det er viktig å følge er Intrafish, iLaks, Kyst.no og Sysla fisk. Her kan du lære mer om bransjen og ikke minst nå mange av dine aktuelle kandidater.

Hvordan finne de riktige kandidatene innen havbruk?

Når dere skal finne de beste lederne innen havbruk er det viktig å tenke bredt og ikke bare innen den berømte boksen.

Du har utført jobbanalysen og kompetanse-vurderingen. Nå gjenstår det viktige arbeidet med å finne de riktige kandidatene for jobben. Det gjelder å bruke de kanalene hvor ledere innen havbruk befinner seg. Her kan dere legge ut stillingsannonser, bruke nettverk og talentpool. Husk å være tro mot kravspesifikasjonen og de kritiske kompetanseområdene før rekrutteringsprosessen starter.

Categories
Norsk